W ostatnich latach drony w zawrotnym tempie zdobywają przestrzeń powietrzną. Coraz częściej znajdują zastosowanie w celach komercyjnych. Na szeroką skalę używane są przez fotografów i filmowców, przy transporcie towarów, w fotogrametrii i mapowaniu terenu. Z dronów korzystają z powodzeniem służby publiczne, takie jak: policja, straż pożarna czy straż graniczna. Ogromną popularnością cieszą się również wśród prywatnych użytkowników. Szacuje się, że tylko w Polsce używanych jest już około 100 tysięcy dronów. Zdecydowana większość z nich wykorzystywana jest dla zabawy lub zrobienia amatorskich zdjęć i filmów z lotu ptaka. Jednak, nawet jeśli latasz dronem tylko hobbistycznie, dla sportu i rekreacji, musisz znać ogólne zasady i przepisy dotyczące wielowirnikowców.

Loty rekreacyjne, sportowe i loty komercyjne

Obecne przepisy obowiązujące w Polsce dzielą zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na rekreacyjne i sportowe oraz komercyjne. Do wykonywania komercyjnych lotów wymagane jest zdobycie świadectwa kwalifikacji UAVO, poprzedzone odpowiednim szkoleniem i egzaminem. Jeżeli loty odbywają się czysto rekreacyjnie, nie jest wymagane dopełnienie żadnych formalności. Jednak są prawne ograniczenia, których bezwzględnie należy przestrzegać, niezależnie od tego, czy pilotuje się drony dla dzieci, czy bardziej zaawansowane drony z kamerą.

Gdzie można latać dronem, a gdzie nie wolno?

Rekreacyjnie można latać dronem wszędzie tam, gdzie jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni. Nie można więc latać na terenie zabudowanym, bezpośrednio nad ludźmi, pojazdami czy w pobliżu budynków. Latanie w mieście jest dozwolone pod warunkiem zachowania wymaganej odległości od obiektów, tj. 30 metrów od osób i pojazdów oraz 100 metrów od zabudowy. Należy pamiętać, że podczas sterowania lotem bez posiadania odpowiedniego świadectwa kwalifikacji, dron musi pozostawać zawsze w zasięgu wzroku sterującego (tzw. lot VLOS).
W przypadku lotów sterowanych przy pomocy technologii FPV (First Person View — widok z kamery drona można śledzić w czasie rzeczywistym na smartfonie, tablecie, monitorze lub dzięki specjalnym goglom FPV), przepisy pozwalają na lot na maksymalny dystans 200 metrów od operatora oraz na wysokości 50 metrów. Wszyscy użytkownicy, którzy chcą korzystać z dronów profesjonalnie, w celach komercyjnych, latać na dalsze odległości (BVLOS — loty dronem poza zasięg wzroku) lub na terenie zabudowanym, muszą uzyskać licencję UAVO oraz wykupić ubezpieczenie OC dla swoich dronów. Bez względu na to, czy drony przeznaczone są do celów zarobkowych, czy rekreacyjnych, należy pamiętać, że występują obszary, nad którymi ze względów bezpieczeństwa nie można latać. Należą do nich m.in:
  • porty lotnicze i morskie,
  • jednostki wojskowe, zakłady militarne i inne obszary związane z obronnością państwa,
  • elektrownie,
  • linie energetyczne i telekomunikacyjne,
  • budynki radia i telewizji,
  • muzea i banki.
W polskiej przestrzeni powietrznej są także strefy, w których trzeba uzyskać specjalne pozwolenie, by móc odbyć lot. Dokładną listę ograniczeń można poznać, odwiedzając stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Nowe przepisy w 2021 roku

Obecne regulacje krajowe będą obowiązywać do 31 grudnia 2020. W tym dniu Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wprowadzi w życie nowe, jednolite przepisy dla dronów we wszystkich państwach członkowskich UE. Od nowego roku zniknie podział na loty rekreacyjne i komercyjne. Zamiast tego wprowadzone zostaną kategorie: otwarta, szczególna i certyfikowana. Kategoria otwarta obejmie loty dronami o masie do 25 kg, w zasięgu wzroku operatora, na maksymalnej wysokości 120 metrów. W kategorii szczególnej na loty VLOS lub BVLOS będzie wymagana zgoda od ULC, ze względu na zwiększone ryzyko dla osób trzecich. Kategoria certyfikowana obejmie operacje VLOS/BVLOS obarczone najwyższym stopniem ryzyka, każdy dron i jego użytkownik będzie musiał uzyskać odpowiedni certyfikat na podstawie właściwego rozporządzenia.
Kolejna istotna zmiana to obowiązek rejestracji każdego operatora drona. W myśl nowych przepisów trzeba będzie się zarejestrować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a następnie przejść odpowiednie szkolenie online i zdać prosty test. Z tego obowiązku będą zwolnieni tylko użytkownicy urządzeń o wadze niższej niż 250 gramów, które nie są wyposażone w urządzenie rejestrujące dane. A więc użytkownicy małych dronów z kamerą również będą zobowiązani do rejestracji i odbycia szkolenia. Nie będzie to jednak kosztowny kurs zakończony poważnym egzaminem. Proste szkolenie online zakończy test obejmujący ok. 40 pytań  obejmujących takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo lotnicze, ograniczenia przy korzystaniu z przestrzeni powietrznej, ubezpieczenie na BSP oraz ogólna wiedza na temat dronów.