Po otrzymaniu Pojazdu na akumulator dla Dzieci prosimy w pierwszej kolejności o dokładne zapoznanie się z instrukcją dołączoną do przesyłki.

UWAGA! Warto zachować instrukcję obsługi na przyszłość.

Przed rozpoczęciem zabawy:

 1. Zapoznać dziecko z budową i obsługą pojazdu. 
 2. Nauczyć jak ruszać z miejsca, jak kierować pojazdem i jak zatrzymać pojazd.
 3. Pojazd na akumulator hamuje na skutek zdjęcia nogi z pedału gazu oraz w przypadku pojazdów z pilotem zdalnego sterowania 2.4 Ghz po wciśnięciu przycisku STOP na pilocie.
 4. Pojazd na akumulator musi być użytkowany z zachowaniem należytej ostrożności. Niezachowanie środków ostrożności może skutkować upadkiem lub spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich.
 5. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
 6. Zabrania się użytkować Pojazd na akumulator podczas burzy i deszczu.
 7. Użytkowanie Pojazdu na żwirze, piasku lub błocie może powodować dostanie się zanieczyszczeń lub wody do silników, włączników oraz ich zabrudzenie i uszkodzenie, a także skutkować utratą gwarancji.
 8. Przed każda jazdą należy sprawdzić prawidłowość zamocowania poszczególnych elementów oraz kół. Niezastosowanie się do tego może skutkować upadkiem lub wypadkiem.
 9. Zabawa za pomocą pilota zdalnego sterowania musi odbywać się z bezpiecznej odległości.
 10. Nie zwierać zacisków zasilania akumulatora.
 11. Czyszczenie Pojazdu - przecierać wilgotną szmatką po każdym użyciu. Przed czyszczeniem odłączyć zasilanie.
 12. Pojazd należy przechowywać z odłączonym akumulatorem w suchym, czystym i ciepłym miejscu.
 13. Pojazdy posiadające koła pompowane - koła należy napompować do ciśnienia zalecanego na oponie. Opony należy pompować pompką ręczną nie używać kompresora - może to uszkodzić oponę.
 14. Optymalna temperatura otoczenia dla zabawy pojazdem +12 C
 15. Zasady eksploatacji, obsługi i przechowywania akumulatora opisane są w części poświęconej akumulatorom.

Uwaga! Każdy pojazd do transportu posiada odłączony akumulator.