INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2.4 GHz

Przy pierwszym użyciu Pilota Zdalnego Sterowania RC 2,4 GHz postępuj zgodnie z instrukcją:

 1. Włącz przycisk zasilania pojazdu znajdujący się na pulpicie auta.
 2. Włącz przycisk parowania (CODE) znajdujący się na pilocie i przytrzymaj go do czasu, aż kontrolka przestanie mrugać, co będzie oznaczać że auto nawiązało połączenie z pilotem.
 3. Można sterować autem za pomocą pilota.

Rozwiązywanie problemów:

 1. Sprawdź lub wymień baterie, aby zapewnić odpowiednie zasilanie pilota.
 2. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas to wyłącz i włącz ponownie przycisk zasilania i powtórz procedurę parowania.
 3. Jeśli pilot zupełnie nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
Gdy pilot zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu to będzie działał po wyłączeniu i ponownym włączeniu zarówno pilota jak i pojazdu, a nawet gdy baterie będą wymienione na nowe.
Nie ma potrzeby parować pilota ponownie.

Instrukcja użytkowania:

W czasie jazdy na pilocie można wybrać poziom prędkości - bieg, którym chcesz by pojazd się poruszał. Każdy bieg oznacza inną prędkość pojazdu najczęściej są to biegi 1 -2 lub 1 - 2 - 3. Załączony bieg widoczny jest na kontrolkach znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TYŁ.

Kierunek jazdy możesz kontrolować używając przełączników PRZÓD / TYŁ, LEWO / PRAWO.

Pilot posiada przycisk STOP. Obojętnie, czy w trakcie jazdy manualnej, czy zdalnej włączenie przycisku STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu lub stopniowe wyhamowanie (w zależności od modelu).

Ostrzeżenia:

 1. Pilot może być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą.
 2. Sterując pojazdem za pomocą pilota z powodu bezpieczeństwa nie należy przekraczać odległości 10 m od pojazdu.
 3. Przed pierwszym użyciem pilota zapoznaj się z instrukcją.
 4. Gdy nie używasz pilota powinien być on wyłączony, by nie rozładowywał znajdujących się w nim baterii.
 5. Pilot należy chronić przed zamoczeniem lub piaskiem, może to spowodować trwałe uszkodzenie pilota.
 6. Gdy prawidłowo włączony i sparowany z pilotem pojazd nie reaguje na sterowanie za pomocą pilota z odległości mniejszej niż 3 m należy wymienić znajdujące się w nim baterie (2 sztuki 1,5 V).